Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng Nấm Khoẻ sẽ thông tin kịp thời cho đối tác và đối tác có thể lựa chọn giữa việc Hủy hoặc tiếp tục chờ hàng.

Cảm Ơn Quý Đối Tác Đã Tin Tưởng Lựa Chọn Nấm Khoẻ

Chính Sách Vận Chuyển Của Nấm Khoẻ