Nấm Mỡ Nâu

SKU: 008 Status: Còn hàng Brand: Nấm Khỏe
Specification:

Định lượng: 15 ± 2 gms

18 x 21 cm/tờ